Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Pisma i przesyłki przyjmowane są i wysyłane za pośrednictwem sekretariatu działającego w godzinach pracy Zakładu. Wszystkie pisma kierowane do Zakładu podlegają rejestracji w Książce korespondencyjnej.

Z Sekretariatu korespondencja przekazywana jest, po dekretacji pisma przez Dyrektora Zakładu do poszczególnych komórek organizacyjnych.

Obieg pism i akt zawierających informacje niejawne regulują odrębne przepisy.

Udostępniający: Administrator   
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator   
Czas udostępnienia: środa, 31 marca 2010 14:03
Czas wytworzenia: środa, 31 marca 2010 14:03