Status prawny

W roku 2004 na podstawie Zarządzenia 64/04 Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 roku (Dz.Urz.MS.04.6.20) został utworzony Zakład Poprawczy w Białymstoku o charakterze resocjalizacyjno-terapeutycznym dla chłopców uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych oraz nosicieli wirusa HIV z limitem miejsc 48.

Zakład Poprawczy w Białymstoku jest jednostką budżetową sektora finansów publicznych, podległą Ministrowi Sprawiedliwości.

Zakład Poprawczy w Białymstoku nie posiada gospodarstwa pomocniczego.

Udostępniający: Radosław Konert   
Wytwarzający/Odpowiadający: Radosław Konert   
Czas udostępnienia: środa, 31 marca 2010 13:47
Czas wytworzenia: środa, 31 marca 2010 13:47