Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro

Informacja o postępowaniach prowadzonych w trybie zapytania ofertowego zgodnie z przepisami Regulaminu udzielania przez Zakład Poprawczy w Białymstoku zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Udostępniający: Administrator   
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator   
Czas udostępnienia: czwartek, 13 kwietnia 2017 10:35
Czas wytworzenia: czwartek, 13 kwietnia 2017 10:35