Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro Informacja o przetargach oraz konkursach ogłaszanych i przeprowadzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164).

Udostępniający: Administrator   
Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator   
Czas udostępnienia: czwartek, 13 kwietnia 2017 10:33
Czas wytworzenia: czwartek, 13 kwietnia 2017 10:33